Kompost. Tilbud til våre medlemmer

Styret i Eidsvåg hagelag arrangerer kompostkurs, og har i forbindelse med kurset sørget for at våre medlemmer kan få rabatt på to typer kompostbinger.

12071_kompostbinge
Plastinvent kompostbinge

Den ene er Plastinvents varm- eller kaldkompost. Eidsvåg hagelags medlemmer får 5 % rabatt dersom minst to eller flere bestiller. Da er prisen 3770,- for varm varm, 1608,- for kald. (http://plastinvent.no/produkter/privat/kompostbinger/)

jora-jk-270-125-mom_2
Jorakompost

Den andre er Jorakompost fra Hortense. Alle Eidsvåg hagelags medlemmer får 10 % rabatt på alle Jorakompostene, uansett størrelse. Rabatten forutsetter felles bestilling via hagelaget. Du finner en oversikt over kompostproduktene fra Hortense her

I tillegg får man fremdeles 1000,- tilbake fra BiR når man signerer komposteringsavtale på varmkompost. (http://www.bir.no/b…/Documents/2016_komposteringsskjema2.pdf)

Hva er varmkompost?

Med varmkompost menes at en bruker en isolert kompostbinge, slik som de som du nå kan kjøpe gjennom hagelaget. Gjør du det riktig og mater komboostbingen din regelmessig, er varmkomposten aktiv og varm hele året, også om vinteren. Det betyr at du lager jord av matavfall og hageavfall hele året.

Hvorfor kompost?

Komposterer du hageavfallet og matavfallet ditt, reduserer du mengden søppel og med det utslipp CO2. Du sparer penger., ettersom BiRs nye gebyrmodell baserer seg på hvor mye søppel du leverer. Du får mye gratis kompostjord og trenger ikke kjøpe så mye jord og jordforbedringsmidler. Kompost gir god  og næringsrik jord, ettersom organisk materiale som brytesned avgir nitrogen og fosfor. Dette er næringsstoffer som plantene trenger for å vokse.

Bli medlem og få rabatt

For å få rabatt må du være medlem. Du kan melde deg inn i hageselskapet (velg Eidsvåg hagelag som ditt lag) eller direkte til Eidsvåg hagelag.

1) Betale den fastsatte årskontingenten til Det norske hageselskap, som a) – Hovedmedlem, b) Familiemedlem eller c) Honnørmedlem. velg Eidsvåg hagelag som ditt lokallag

2) Betale den fastsatte kontingenten til Eidsvåg hagelag 250,- til 15036570021

3) Endre tilknytning fra et annet lag til Eidsvåg hagelag.
(Send en mail til inger [@] hageselskapet.no og be om å bli tilknyttet Eidsvåg hagelag. Husk navn og medlemsnummer.

Medlemsnummer finner du i adressefeltet i Norsk Hagetidend, bak på bladet. Det er tallene som står på slutten av tallrekken, etter 0 i midten. Du kan ha mottatt nummeret på mail fra ikkesvar[@] hageselskapet.no)

Eidsvåg hagelag er avhengig av betalende medlemmer for å kunne opprettholde aktivitet og gi våre medlemmer gode tilbud.2cb8ad237be78d758d7a2ecc754ab706-image-733x550

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s