Til krig mot brunsneglene!

Torsdag 1. september kl.18 er det tid for den årlige høstaksjonen. Eidsvåg hagelag inviterer alle i Eidsvåg og på Eidsvågneset til høstaksjon mot brunsnegler.

Vi selger rimelige porsjonsposer med Nemaslug, deler ut informasjon, svarer på spørsmål og byr på kaffe.

Vi tar kort og kontant og bruker Vipps.

Klar melding til Bergen kommune og Grønn Etat

Vil du bidra litt ekstra, kan du ta med brunsnegler fra fellesområder på Eidsvågneset. Du finner mye brunsnegl i Tømmervågen, rundt Kniksenbanen, langs tur- og gangstier, i grøfter og buskas. Disse må vi også bli kvitt, siden de kryper inn i våre hager.Hver brunsnegle legger 400 egg i disse dager, hvis de får være i fred. Kommunen overlater ansvaret til privatpersoner, og vi vil vise hvor stort omfanget er. Alt du trenger er bøtte og pølseklype.

Brunsnegler er svartelistet og til plage for alle. Vi må hjelpe hverandre å bli kvitt dem.

img_0855
En liten runde rundt Kniksenbanen en kveld i juli

Sneglekamp

Eidsvåg hagelag er opptatt av å bekjempe brunsneglene på humant vis. Foruten godkjente sneglemidler (midler med gift er ikke tillatt i Norge), vil det si å:

a) Klippe dem i to rett bak følehornene
b) Legge dem i kokende vann
c) Legge dem i pose/boks i fryseren i ett døgn

Salt, salmiakk, eddik, natron, Zalo, spylervæske o.l. frarådes av bl.a. Bioforsk. Bruk av ulovlige midler inneholdende metaldehyd o.l., er farlig for smådyr  (ekorn, pinnsvin, katter, hunder ) og barn.

Ta vare på biomangfoldet!
Snegler som er hjemmehørende her, er nyttedyr og skal behandles deretter.
Eliminér skadelige, svartelistede fremmedarter (brunskogsnegler, nettkjøl-/åkersnegler og boakjølsnegler), men bidra til å opprettholde balansen i naturen ved å la andre arter i fred (evt. flytte dem).

Metode

DREP : Ta livet av snegler ved klipping, koking eller frysing. Kombinér med Nemaslug (kannibalmetoden)  og jernfosfatmidler som Sluxx , SmartBayt eller Ferramol.

Du kan også prøve Snegledamas Jernfixx eller Lines Sneglesnadder.

RYDD:  Gjør det tørt og utrivelig for sneglene ved å klippe busker, rydd opp i plankebiter og annet rask som gir sneglene ly for å bli tørket opp ved fint, tørt vær.

PLANT: Ikke velg planter som sneglene elsker, de kjenner raskt lukten og strømmer til om du serverer favorittmat for dem. (Her finner du tips om planter de ikke liker)

ORDEN: Prøv å unngå villkompostering ved å legge plenklipp og lignende i utkanten av tomta eller andre steder. Der det allikevel er villkompostering, behandle med Nemaslug, Smartbayt eller lignende. Disse gress- og kvisthaugene er fine skjulesteder for snegler, sikrer dem mattilgang og er perfekte steder å legge egg. I tillegg er det veldig fine overvintringsplasser for sneglene.

KOMPOST: Der du har organisert kompost er det viktig å sikre så høy temperatur som mulig, da sneglene ikke liker dette, egg vil også dø ved høy nok temperatur. Lukket kompost er best.

GRENSELØS: Ikke begrens sneglebekjempelsen til egen eiendom – om det er “fristeder” i nærheten, kommer sneglene fort inn på eiendommen igjen.

NABOEN: Få med også naboer på bekjempelsen. Om det er naboer som ikke selv kan eller vil bekjempe sneglene, vil dette bli fristeder for sneglene som sprer seg ut igjen derfra. Kontakt derfor disse naboene og gjør avtale om at du kan bekjempe sneglene, det kommer deg selv til gode at disse fristedene unngås.

DUGNAD: Bli med på dugnader. Gi beskjed om de mest sneglebefengte områdene og gjør en innsats her.

Snegleaksjon folk
Snegleaksjonen 1. september 2015

 

 

Advertisements

Hageeieren betaler snegleprisen

Eidsvåg hagelag er glad for at et politisk parti har satt innsats mot svartelistede arter generelt og brunskogsneglen spesielt på dagsorden. SV er på banen med forslag til bekjempelse av brunskogsnegl, en svartelistet skadegjører som koster samfunnet millioner. SV foreslår koordinert dugnadsinnsats gjennom en såkalt “slug hour”, men det er hageeierne som skal koordineres, ikke det offentlige. Eidsvåg hagelag er grundig lei av at hagefolket nok en gang må ta hele ansvaret for snegleproblemet!
img_0869
Brunsnegle spiser jernfosfatmiddel (foto: Heidi Sund)

Eidsvåg  hagelag aksjonerer

Eidsvåg hagelag har i flere omganger koordinert større dugnader i lokalmiljøet for å gjøre Eidsvågbygden sneglefri. Hageeierne på Eidsvågneset har plukket, klippet, blandet ut Nemaslug og strødd jernfosfatmidler for egen regning. Vi har lyktes med disse aksjonene, takket være systematisk informasjonsarbeid og et ansvarlig nabolag med kollektiv innstilling. (Eidsvåg hagelag fikk riksdekkende oppmerksomhet rundt brunsneglaksjonen 1. september 2015)

Årsaken til at vi ennå ikke er sneglefrie i Eidsvågbygden er kommunal ansvarsfraskrivelse. Hageeiere jobber hardt for å utrydde den svartelistede brunsneglen og bruker mange timer og mye penger i kampen.

Henriche og Alma
Flinke Henriche og Alma hjelper til med snegleaksjonen 1. september 2015 (foto Silje Bøyum)

Politikerne vrir seg unna

Når hver brunskogsnegl yngler med 400 egg i slengen på den kommunale nabotomten er det direkte provoserende å lese de ulike politikernes svar på spørsmål om kommunal handlingsplan mot brunsnegler i valgkampen i fjor høst:

“(…)privatpersoner blir oppfordret til å plukke i egen hage” (Miljøpartiet de grønne), 
“Snegler er noe herk, men dette er nok ikke en sak for bystyret 🙂 Lykke til med kampen i hagen!” (Ap)
“(…)bekjempelse av brunsnegler nok er et ansvar den enkelte må ta i egen hage” (Venstre)
Politikerne er snare med å henvise til den kommunale strategiplanen mot skadelige fremmede arter. Der omtales brunskogsnegl med en setning: “Brunskogsneglen er for mange bergensere et kjent problem i sommerhalvåret, og gjør stor skade på prydplanter i private hager.” Tiltak som foreslås er “Oppfordre til felles dugnadsarbeid. Privatpersoner plukker i egen hage, særlig viktig før egglegging i august.” Er det dette forslaget til tiltak som gjør at man ikke tar brunskogsneglen på kommunalt alvor?
Brunskogsneglen begrenser seg ikke til private hager, den finnes selvsagt også i parker, lekeplasser, kirkegårder, på grøntområder og i landbruket. 
img_0855
Brunskogsnegler plukket rundt Kniksenbanen en kveld i juli (foto: Heidi Sund

Brunskogsnegle er et skadedyr

Eidsvåg hagelag ønsker at brunskogsneglen juridisk defineres som skadedyr slik at de underlegges Forskrift om skadedyrbekjemping. Følgelig blir det pliktig for stat, kommune, bedrifter og private å bekjempe dem på egen eiendom (tilsvarende som for rotter, veggedyr mm.) og at den utfyllende forskriften inndefinerer brunskogsnegler i
Nabolovens §2 (”Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom” https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15).

Bruk effektive metoder på fellesgrunn

Eidsvåg hagelag foreslår at Grønn Etats gartnere benytter det mest effektive jernfosfatmiddelet mot brunskogsnegler, nemlig “Sluxx”. Sluxx er riktignok ikke bare skadelig for brunskogsnegler, men for alle snegler. Snegler med hus befinner seg imidlertid normalt ikke på bakken. Hjemmehørende husløse snegler befinner seg i hovedsak i skog og naturområder, mens brunskogsneglene først og fremst holder seg i bebygde/dyrkede områder. Middelet bør spres jevnlig på alle kommunale friområder og parker, samt grøftekanter. Sluxx er ikke tilgjengelig for hageeiere, kun for dem med sprøytesertifikat, til tross for at det er lovlig anvendt i økologisk drift uten sperrefrist.
Eidsvåg hagelag foreslår at statlige avgifter og moms på sneglemidler fjernes, og at det gis årlig kommunal refusjon til hageeiere som har utlegg over et minimumsbeløp mot fremvist kvittering. Inntil dette er vedtatt kan kommunen avsette midler til utdeling av Nemaslug i vel/borettslag og til bruk på kommunens eiendommer (nematoder som finnes naturlig i jordsmonnet, tillatt i økologisk dyrking uten sperrefrist).
img_0856
Brunskogsneglen klatrer gjerne i trær (foto: Heidi Sund)

Ikke gift i norske sneglemidler

Sneglemidler godkjent for salg/bruk i Norge inneholder IKKE gift og er kun skadelig for snegler. De to typene; nematoder og jernfosfat, finnes begge naturlig i jordsmonnet og er godkjent i økologisk dyrking uten sperrefrist. Kjerringråd og den svartelistede boasneglen fungerer ikke i kampen mot brunskogsneglen.
Hagehansken er kastet, hvem har politisk vilje til å plukke den opp?

Geriljagartner, det nærmer seg vår

Det nærmer seg vår i hagen, de velordnede og de mindre velordnede. Det nærmer seg vår i grøftekanter, busslommer, glemte rundkjøringer og gangstier også. Er ikke dette våren der du skal være litt vill og gal? Så noen frø eller plante en staude der ingen forventer noe vakkert eller spiselig?

Eidsvåg hagelag er ikke fremmed for å leve litt på kanten. Her kan du lese om vår geriljaaksjon høsten 2015.

Geriljagartnere verden over prøver å gjøre verden til et bedre og vakrere sted ved hjelp av blomster og grønnsaker. For “gangsta-gartneren” Ron Finley handler geriljadyrking om å bekjempe rasehat, fattigdom og en verden så kjip at barn har sluttet å drømme.

Med noen få løker og noen bie-blomst frø kan man lage et matfat for sommerfugler, bier og humler. Man kan fylle et hull i fortauet med jord og blomster, eller stripse fast noen malte hermetikkbokser med blomster i. Snik ut i nattens mulm og mørke, og spre litt farger og glede.

8723800320_532732bf64_n
Urban blomstereng (Foto: Africola på Flickr)
6f9021d67357d09d6f863c1d55058f00
Et hull i fortauet (Foto: Bloglovin’)
fd4d821286d1cb0939c9ce82674cce32
Nydelig pyntet lyktestolpe

Handle?

Gerilja-frø – og “bomber” med tilhørende sprettert

Sett for å lage frøbomber

Gro i byen, lage eller kjøpe frøbomber